Щанцоване

Това е процес на механична обработка, при който с помощта на инструмент /щанц форма/ с вградени остри стоманени ножове, огънати според очертанията на крайното изделие и преса, осигуряваща силен натиск, се изрязват листи със сложна форма.

Най-често се изрязват опаковки, папки, етикети, дипляни с неправилна форма, картички и др.

Разполагаме с:
4 бр. листови щанци
мах размер - 80х110см

1 бр. бутална щанца.