Мениджър

Мариана Димитрова
тел. 052 668 020
факс 052 631 775
е-mail: mariana@factor-r.net

Маркетинг и продажби

Веселина Димитрова
тел. 052/ 68 48 00
моб. 0895 523 243
е-mail: veselina@factor-r.net


Калина Константинова
тел. 052 668 021
моб. 0887 717 756
е-mail: kalina@factor-r.net

График дизайн и предпечат

Ивелина Борисова
тел. 052/ 68 48 00
моб. 0885 009 016
е-mail: ivs@factor-r.net

Пролет Николова
тел. 052/ 68 48 00
моб. 0885 978 699
е-mail: prolet@factor-r.net

 

Даниел Тодоров
тел. 052/ 68 48 00
моб. 0889 525 244
е-mail: monica@factor-r.net

Костадин Иванов
тел. 052/ 68 48 00
моб. 0885 366 776
е-mail: k.ivanov@factor-r.net

Счетоводство

касиер-счетоводител
Снежа Рачева
тел. 052 668 022
факс 052 63 17 75
моб. 0887 449 401
е-mail: sneja@factor-r.net

Aдрес: гр. Варна, ЗПЗ/западна промишлена зона/ - Юг
Вижте Helixpress на по-голяма карта
GPS кординати: N:43° 13.159' , E:027° 52.373'