Предпечат

Графичният дизайн е началото на един напълно завършен производствен цикъл. Всяко наше визуално решение се одобрява от крайния клиент и се обработва от специалистите ни в предпечатна подготовка до етап, в който продуктът е готов за отпечатване. Работим с най-добрите продукти за предпечат и електронен монтаж, като: Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, KODAK Preps.

От 2006 г. пуснахме в експлоатация Web базиран сървър "KODAK Insite" - система за On-line изпращане и одобрение на файлове за печат. Това подобрява бързината, намалява разходите и увеличава спокойствието от подаване на правилната информация за печат от клиента.
За гарантиране на високото качество и съвместимост на печат в световен мащаб ние използваме цифрова цветопробна система "KODAK Matchprint Proofer", която симулира печатния процес в допустимите толеранси за цветна таблица "FOGRA 39L" /цветовъзпроизвеждане при офсетовия печат/.

Поредната направена инвестиция в съвременни технологии е машината за експониране върху термални пластини - CTP "Creo Trendsetter Quantum 800 II". Чрез нея се елиминира остарялата технология - експонация на филми върху пластини и безброй дефекти породени от ръчния монтаж.