През последните 10 години ползването на самозалепни етикети на ролка в България многократно се увеличи. Това наложи развитието на фирмата в тази посока, и през 2001г. произведохме първите етикети от този вид.
За печат ползваме флексо, офсет и сито технологии. Предлагаме също и топъл печат, преге, ламиниране, листиране и др.

Машини:
- Gallus TCS-250- 7 цвята 

- Gallus EM-280- 8 цвята 

- Gallus EM-280- 7 цвята 

- Nilpeter FA-2500- 7 цвята

- Newfoil 3500