Kниговезване

Поради изключителното повишаване на интересa към богатото разнообразие от каталози, списания, книги, брошури и необходимостта за изработване на материалите в кратки срокове, печатница Хеликс прес е оборудвана със следните книговезки машини:

- комбинирана ВШМ + тристранен нож - Muller Martini 7 секции;

колонаборни машини:
- Muller Martini - 21 секции;
- Bourg Modulen Collator - 5 секции;

- комбинирана лепачна линия Horison

- машина за концево шиене - Muller Martini Ventura